FAQ - časté otázky a odpovědi

Obsah strany:

 1. Srub nebo roubenka?
 2. Stavební parcela a základy
 3. Katalog, studie, projektFAQ - srub nebo roubenka?
 4. Cena a harmonogram
 5. Dřevo a sedání stavby

 

1. SRUB NEBO ROUBENKA?

Je výhodnější stavba kanadského srubu než stavba roubenky?

 • Jak se to vezme. Dle mého názoru by měl stát více srub, je u něj více manipulace za pomocí jeřábu a daleko větší podíl opravdu těžké práce, k této práci je zapotřebí větších odborných znalostí, týmové práce pečlivých lidí, pro které se tato práce stává i koníčkem. U nás jsou však tyto stavby méně rozšířené a znalosti lidí velmi povrchní. Na našem trhu je hodně konkurenčních firem, které se často podbízejí a nedodržují své závazky. Převážná většina klientů volí z nejlevnějších cenových nabídek a špatně odvedená práce nebo nedokončený dům dělá těmto srubům negativní reklamu. 

 • Jinak pro srovnání: u srubů je více manipulace s kulatinou, ručně čištění kmenů, víc odborné práce při výrobě: kreslení a daleko více řezání motorovou pilou – podélné řezy, je však jednodušší a rychlejší pro montáž na stavebním pozemku. U roubenky je navíc pořez kmenů na stavební řezivo, hoblování a řezání hran, odpadá podélné řezání. Montáž roubenky je více náročnější na kvalitní spasování, kde je zapotřebí předvídat a dál zabránit dalšímu kroucení středového řeziva. Dále je potřeba počítat se zaklopením izolace v podélných mezerách. Ve své podstatě je na našem trhu cena srubu srovnatelná s cenou roubenky, ceny se mohou lišit podle určitých detailů jako jsou konstrukční detaily u výroby stropnic apod. Cena hrubé stavby roubenky se pak oproti srubu může stát dražší zhruba o 5%.

Jaká je životnost srubového domu?

 • Při správné údržbě až 300 let.

Jakou záruku dáváte na hrubou stavbu?

 • Běžně dáváme záruku 5 let.

Jak je to s požáry ve srubových domech?

 • Požáry nejsou věc, která by vás od stavby srubového domu měla odradit. Než prohoří kláda o průměru 35 cm, to chvíli trvá, takže na únik z hořícího srubového domu máte teoreticky více času než na únik z konstrukcí z kovu nebo zdiva, které žárem okamžitě křehnou. V případě rychlého uhašení statika srubového domu teoreticky vůbec nemusí utrpět, kovy nebo zdiva jsou na tom hůře. Samozřejmě vždy záleží na konkrétních podmínkách. Existují také přípravky na snížení hořlavosti dřeva.

Jaké nátěry doporučujete?

 • Prostředků pro ošetřování dřeva existuje celá řada, doporučujeme začít impregnací dřeva proti škůdcům a dřevokazným houbám. Další impregnační postřik nebo nátěr, který chrání dřevo proti vlhkosti a zároveň je podkladem pro další nátěry a chrání dřevo před jejich přílišnou nasákavost- barva se lépe roztírá. Jinak samotné nátěry je lepší volit mezi přírodními přípravky na bázi lněných olejů a včelých vosků. Přípravky by měli být rovněž odolné proti vnějším vlivům (UV záření, vlhkost atd).

Jak je ve srubových domech vedena elektřina?

 • Do dřeva připravujeme prostupy pro vedení elektroinstalací a upravujeme místa pro zapuštění zásuvek a vypínačů. Při montáži již do těchto prostupů protahujeme husí krky. Kabely musí být taženy svisle, neboť dům ze syrového dřeva "sedá" a vodorovně vedené kabely by se pak mohly narušit.

 

2. STAVEBNÍ PARCELA A ZÁKLADY

Máme možnost dvou-tří variant pozemků, docela zásadně se lišících. Od velkého svahu po svah mírný, od polohy severovýchodní, přes jižní po západní. Co víme jistě je, že když se rozhodneme pro svah větší (nejnáročnější pro založení), bude srub postaven na zděném polozapuštěném spodním patře, kde bude garáž a jiné. Můj dotaz zní, zda se v projektu dá počítat s takovou úpravou zapuštění do svahu. Protože zadní - celá v zemi nosná zeď bud namáhaná nejvíce. A proto mne zajímá zda i s touto alternativou můžeme počítat a zda se cena projektu prodraží. Tedy zajímá mne zda základové a zděné spodní stavby jsou součásti projektu, pakliže to terénní úpravy vyžadují.

 • V našem katalogu najdete pouze zjednodušené studie bez základů, vypracované pouze pro vizuální a cenovou orientaci. Každý projekt je následně připraven individuálně podle přání klienta. Studii je nejlépe připravovat, jakmile je znám pozemek, potřebujeme kopii katastrální mapy a alespoň situaci domu pro osazení domu do terénu (právě pro vytvoření zákl. desky, ale i pro pohodlné bydlení vzhledem ke světovým stranám).

 • Co se týká domu ve svahu má to své a proti. To kladný je zajímavý vzhled, prostor pod domem a jistě pěkný výhled. To méně příjemné, případně hůře realizovatelná příjezdová cesta a fakt, že cena zákl. se o něco prodraží. Můžete však zvolit místo základových pasů piloty pro umístění dřevěných konstrukcí. Musíte si nechat udělat geologický průzkum na podlaží a podle toho projekt základů naddimenzujeme. Co se týká projektu, není to problém a na ceně se to nijak výrazně neprojeví. V případě, že budete trvat na terénních úpravách a základech od nás, zajišťujeme desku subdodavatelsky od firmy v blízkém okolí.

 • Pro konečné rozhodnutí, který pozemek ke koupi zvolit doporučuji zjistit cenu základů, napojení ing. sítí, alespoň orientačně a s určitou rezervou.

V jakých lokalitách je možné postavit srubový dům?

 • Kdekoli, kde to stavební úřad povolí. Každopádně však neplatí, že je to možné jen "na samotě u lesa", jak se mnoho lidí ještě domnívá.

Je potřeba mít nějaké speciální základy?

 • Ne. Běžně se používá betonová základová deska, ale je možné použít například i zděné základy včetně podsklepení, jaké se používají pro zděné domy. Dřevěné domy jsou lehčí než zděné, základy nemusí být tak dimenzované. Je však dobré mít na paměti zesílení základů pod sloupy, které drží stropní nebo střešní konstrukci, dále zesílení základů pod příčky, pec, komín apod. Na základovou desku používáme první tzv patní trám, který je do výšky podlahy, není nijak opracován a zvenku je společně se základem obložen. Obvod základů by měl být o něco menší oproti masivu obvodu domu, pro snadnější odvod vody skapané případně z domu mimo základovou desku.Pokud nechceme dělat zemní úpravy a začlenit dům přirozeně do terénu, je možné postavit dům na pilotech a místo betonové desky použít masivní dřevěnou konstrukci, podlaha je náročnější na ošetření a je zapotřebí ji více zateplit a více ji ochránit před případnými škůdci.

 

3. KATALOG, STUDIE, PROJEKT

Měli bychom zájem o roubenku z Vašeho katalogu, máme však jinou představu o dispozičním řešení. Lze navrhnout změnu v projektu?

 • V katalogu najdete pouze zjednodušené studie. Každý projekt je připraven individuálně podle vašeho přání. Pokud budete mít zájem vypracovat projekt pro SP, zašlete nám nejprve kopii katastrální mapy, Následně Vám zašleme smlouvu na vypracování projektu, po podpisu smlouvy připravíme podle vašich požadavků ke schválení první verzi návrhu stavby, následně podle této studie vypracujeme projekt pro SP.

Jaké potřebujete další podklady pro vypracování projektu pro stavební povolení?

 • Kromě kopie snímku z katastrální mapy je dobré poslat fotodokumentaci pozemku a výpis z katastru nemovitostí. V případě objednávky inženýrské činnosti spojené s vyřízením stavebního povolení požádejte v místě příslušný stavební úřad o seznam vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů nutných pro vydání stavebního povolení pro novostavbu rodinného domu v dané lokalitě. Podle tohoto seznamu se po zpracování projektové dokumentace budou vyřizovat potřebná vyjádření k vydání stavebního povolení.

Je zapotřebí vyjádření majitelů či správců sítí?

 • Ano, hodně stavebních úřadů vyžaduje vyjádření majitelů či správců sítí o poloze inženýrských sítí v zájmovém území pro vydání stavebního povolení. Jednotlivé adresy správců či majitelů sítí získáte na příslušném obecním nebo stavebním úřadě.

 • Vodovod: polohu veřejného řádu a jeho dimenzi, včetně vyjádření o možném způsobu napojení stavby na vodovod.

 • Splašková kanalizace: poloha veřejného řadu a dimenze, jeho druh (jestli je to splašková kanalizace či jednotná), případně vyjádření o možném způsobu napojení stavby na veřejný řad.

 • Dešťové vody: poloha veřejného řadu dešťové kanalizace a dimenze potrubí.

 • Elektřina: poloha vedení, hodnota povoleného příkonu na pozemek, hodnota jističe, případně zda je možné zvýšit příkon do objektu jeho druh.

 • Telekomunikační rozvody: poloha vedení, možnost napojení.

 • Plynárny: polohu veřejného řadu a jeho dimenzi, včetně vyjádření o možném způsobu napojení stavby na plynovod.

Pokud mám projekt na zděný dům, je možné podle něj postavit dům srubový?

 • Ano, pokud nejde o nějakým způsobem atypickou stavbu. Vždy je však potřeba projekt upravit tak, aby odpovídal technologii srubového nebo roubeného domu. Jedná se hlavně o rozvody a sítě, které musí být přesně navrženy ještě před zahájením stavebních prací. Jsou totiž vedeny svisle, vrtanými šachtami uvnitř stěn a po sestavení již není možné tyto šachty měnit. Zbývá jen možnost frézování do dřeva, ale tím samozřejmě interiér esteticky utrpí.

 

4. CENA A HARMONOGRAM

Jaká je cena za vypracování studie a případně projektu pro stavební povolení?

 • Samotná zjednodušená studie stojí od 3 - 10 000 Kč. Záleží na tom zdali jsou zhotoveny grafické návrhy ve 2D, 3D, kolik změn se provádí apod. Standardní projekt pro stavební povolení, jehož součástí je odsouhlasená studie domu, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, stavebně-konstrukční řešení a požárně-bezpečnostní řešení stojí od 40 - 47 000 Kč bez DPH.

Chtěli bychom zpracovat projekt domu, ale máme omezené finanční možnosti. Jak nejlépe určit velikost domu, abychom se vešli do ceny?

 • Zjednodušeně a to pouze u obdélníkových nebo čtvercových staveb lze určit cenu hrubé stavby podle m2 podlahové plochy, orientační cena je kolem 9-11 000 Kč/m2 za hrubou stavbu, záleží na tom co je do hrubé stavby zahrnuto! Mnoho firem uvádí levnější ceny podle zjednodušené studie a pak se ceny mnohdy navyšují položkami, které do ceny nebyly zahrnuty. Pro představu konečné ceny domu počítejte s min. kolem 22 000 Kč/m2 to je opravdu minimální cena, na kterou se dostanete pouze za předpokladu, že dokončujete dům svépomoci Pro orientaci, aby jste se nedostali do finanční tísně počítejte spíše s 25 000 Kč/m2. Samozřejmě je nutné počítat navíc s navyšováním ceny za masivní příčky dražší střešní krytinu, kastlová okna, ručně vyráběné pece a komíny, dále pak doplňky z kamene apod.

Jaká je cena za dopravu, jestliže naše parcela je 150 km od vaši výrobny?

 • Cena dopravy je odvislá od počtu km, m3 sruboviny, doby nakládky a vykládky a zpětného vytížení kamiónu. Doprava vyrobených dílců na středně velký dům (cc 40m3) se vzdáleností kolem 150 km se pohybuje včetně nakládky a vykládky přibližně kolem 20 000 Kč. Konkrétní cenu je opět možné spočítat pouze u konkrétního projektu. Vlastní dopravu nemáme, vycházíme z cen autodopravců. Pokud budete mít zájem, připravíme vám cenovou nabídku na dům včetně dopravy vyrobených dílců na místo staveniště.

Poskytujete slevy na stavbu domu?

 • Ano, zaplňujeme kapacity pro výrobu již na celý rok dopředu hlavně z důvodu lépe proveditelných příprav harmonogramů staveb a včasného zajištění kvalitní kulatiny. Zvýhodněné ceny se vztahují pro klienty, kteří výstavbu s námi plánují vážně. Těmto klientům, garantujeme termín zahájení a dokončení stavby. Slevy se vztahují případně i na dva domy, pokud budete mít podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí.

Chceme-li s vaší firmou realizovat stavbu už od projektu, jak máme postupovat, abychom uplatnili slevu na dům?

 • Orientační cenovou nabídku připravíme již podle základních půdorysných rozměrů. Podle odsouhlasené studie připravíme už neměnnou cenovou nabídku, samozřejmě strop a krov podle našich standardů, aby se pak konečná cena již nenavyšovala. Po odsouhlasení ceny následuje příprava projektu domu pro stavební povolení, která je podle smlouvy zpoplatněna bez ohledu na to, jestli bude projekt dál realizován, či nikoli. Na řadu přichází vyřízení stavebního povolení. Pokud jste rozhodnuti s námi realizovat již projektovaný dům, kde už neuvažujete o dalších změnách, připravíme vám realizační smlouvy již s konečným rozpočtem, harmonogram stavby a na tento harmonogram rezervační smlouvu. V případě realizace, tzn. při dodržení podmínek již podepsané Smlouvy o dílo, uplatníte při dalších zálohách na výrobu a montáž již dohodnutou slevu z celkové ceny díla.

Jak dlouho trvá hrubá stavba roubenky?

 • Běžný srubový dům nebo roubený dům o rozměrech např. 10x10m je za dva až tři měsíce vyrobena. Po dokončení výroby jsou díly očíslovány, rozebrány a převezeny na pozemek investora, kde je celý dům cca za 1 měsíc opět složen. Krov je dokončen za dalších 14 dní a začištění a impregnace za další 3 týdny.

 

5. DŘEVO A SEDÁNÍ STAVBY

Jaké druhy dřeva se používají a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

 • Smrk
 

Výhody:

 • je dobře dostupné a relativně levné (orientační cena cca 2500,-/m3)
 • je to rovné dřevo, díky čemuž se dobře hodí pro stavební účely
 • je měkké a dobře se tedy opracovává

Nevýhody:

 • mají ho v oblibě škůdci
 • je měkké a je snadné ho poškodit
 • při vysychání výrazně mění objem

 • Jedle
  Velmi oblíbená je jedle Douglaska
 

Výhody:

 • je tvrdší než smrk, takže lépe odolává škůdcům a mechanickému poškození
 • dřevo má hezčí barvu, je narůžovělé
 • při vysychání nemění objem tolik jako smrk
 • v České republice toto dřevo není běžné dostupné

Nevýhody:

 • je dražší než smrk (orientační cena cca 5000,-/m3)
 • kvůli vyšší tvrdosti se hůře opracovává
 • kvůli tvrdosti a houževnatosti může být problematičtější než smrk ve fázi, kdy dům "sedá"

 • Cedr
  V Kanadě zřejmě nejoblíbenější materiál pro stavbu srubů je kanadský Cedr.
 

Výhody:

 • cedr má krásnou růžovou barvu a nádherně voní
 • je měkký, takže se snadno opracovává a není problematický při sesedání
 • je přirozeně odolný vůči škůdcům a houbám díky vysokému obsahu přírodních silic a olejů.
 • málo mění objem při vysychání

Nevýhody:

 • je relativně drahý a v Evropě není běžně dostupný (orientační cena kolem 20 000,-/m3)

 • Borovice
  Je možné použít i dřevo borovice.
 

Výhody:

 • je relativně dobře dostupné
 • není příliš drahé
 • voňavé dřevo s pěknou kresbou

Nevýhody:

 • je těžké najít rovně rostlé kmeny
 • škůdci toto dřevo milují

 • Modřín
  Modřín se všeobecně příliš nedoporučuje z těchto důvodů:
  • dřevo modřínu je tvrdé a obtížně se opracovává;
  • v České republice není běžně dostupné v množstvích potřebných pro stavbu

 

Je možné v domě bydlet hned po dokončení hrubé stavby?

 • Ano, teoreticky je možné ihned po dokončení hrubé stavby dům dostavět a bydlet v něm, nicméně je výhodnější nechat dům alespoň do 2/3 obvodu rovnoměrně "vysedat" a pak ho teprve dokončit. Tzn. počítejte, pokud bylo dřevo před výrobou do 2 měs.čerstvé tak od začátku výroby, pokud byl harmonogram výroby včetně montáže 6- 8 měsíců, nechat dál tento dům odpočinout další zhruba 4 měsíce avšak už pod střechou. To stejné platí i o broušení, má to prostě svůj přirozený vývoj. Jde hlavně o to, aby byl dům v určitém období co nejvíce provzdušněn a odvětrán- je to nejlepší ochrana pro podélné řezy a sedla myslím srážení vody a tvoření plísně a touto technologickou přestávkou hlavně urychlujete další kvalitu pro bydlení. Pokud chceme docílit kvalitního povrchu dřeva, broušení provádíme tak po půl roce co je dům pod střechou tzn. není kam pospíchat.

Proč je lepší nechat dům sedat?

 • Dřevo má vysoký obsah vody a při vysychání pak zmenšuje objem a váhou, která na něj působí se stlačuje do sebe, takzvaně "dům sedá".

Dřevo má vysoký obsah vody a při vysychání pak zmenšuje objem a váhou, která na něj působí se stlačuje do sebe, takzvaně "dům sedá".

 • K "sedání" dochází během prvních pěti v některých případech až deseti let po dokončení stavby. Během této doby dřevo "sedne" o cca 6-8% a pak už se objem nemění. K největším změnám dochází první rok, kdy dřevo může sednout až o 3%. Další změny probíhají mnohem pozvolněji. Právě proto je lepší první rok nechat hrubou stavbu vysychat.

Existují nějaká omezení během prvních deseti let, kdy dům "sedá"?

 • Teoreticky ne, ale vždy je dobré, když dřevo může vysychat pomalu a rovnoměrně. Během nejcitlivějších prvních let tedy není příliš dobré například topit v krbu a jinak dřevo vystavovat vysokým teplotám. Mohou se pak objevit praskliny, ke kterým by jinak nedošlo. Tyto praskliny ovšem nejsou nijak nebezpečné, jde jen o estetický dojem.

Jak je konstrukčně vyřešeno "sedání" v případě pevných částí domu?

 • Okna a dveře a další pevné části jsou od pohyblivých částí odděleny dilatačními vložkami. Nad pevnými částmi se nechává dostatečný prostor, který se vyplní volnou izolací (minerální vlákno apod.). Při projektování se počítá se změnou až o 10% u srubu a 5% u roubenky, např. při plánování výšky stropů atp. Co se týče např. sloupů, ty jsou uloženy na ocelových šroubech a je možné jejich výšku snižovat tak, jak okolní stavba sedá.

Mohou být všechny stěny z masivu?

 • Teoreticky je to možné, jde o to komu se co líbí a jakých vlastností chcete docílit. Dřevěný dům by měl být vzdušný, vyvarujte se zbytečných příček. Krátké masivní příčky navíc jinak sedají než dlouhé obvodové stěny, záleží pak na tom jestli jsou správně navrhnuty stropy a dále jestli je rovnoměrně přenesena váha krovu, aby došlo ke stejnému dosedání. Pro lepší akumulaci tepla doporučuji volit u hlavního zdroje tepla zděnou příčku, je dobré ji pak využít z druhé strany pro část kuchyně nebo koupelny a využít tak možnost napojení vody a odpadu. V podkroví je dobré řešit příčky dřevěnou konstrukcí a prkenným záklopem.

Je pravda, že ve dřevě se časem objeví praskliny?

 • Ano. Syrové dřevo je živý materiál. Není to kov nebo plast, který se za každých okolností chová předvídatelně. Proto je potřeba počítat s tím, že tento materiál pracuje a mohou se objevit i praskliny. Do jaké míry budou praskliny výrazné či nikoli však můžete ovlivnit například tím, že necháte dům pozvolna vysychat a nebudete dřevo vystavovat silným zdrojům tepla, jako např. krb, topení apod.

Jakou střešní krytinu můžeme volit?