PODMENU SRUBY:
Technologie
Výběr kulatiny
Konstr. detaily
Obsah dodávky
Doba výstavby
Izolace
Nátěry
Realizov. sruby
Projekty srubů
HARMONOGRAM STAVBY SRUBU

Vlastní výroba v našich prostorách a montáž na Vašem pozemku závisí hlavně na velikosti a složitosti stavby. Montážní práce mohou být ovlivněny připraveností výstavby základové desky, přístupem na pozemek a manipulačním prostorem v okolí stavby.

  • příprava projektové dokumentace 1 - 2 měsíce (podle náročnosti projektu a rychlosti vzájemné komunikace)
  • výběr kulatiny 2 - 8 týdnů
  • odstranění kůry a lýka 1 týden
  • výroba obvodových stěn a masivních příček 2 - 3 měsíce (je dáno velikostí domu)
  • výroba stropních konstrukcí 2 týdny
  • výroba krovu 1 - 2 týdny
  • montáž celé konstrukce domu na stavebním pozemku 3 - 5 dnů

(harmonogram je počítán na srub velikosti cca 10 x 10 m)
Kontakt: ROUBENKY A SRUBY WALTER s.r.o., tel.: 777 312 547, Email info@sruby-roubenky.cz