PODMENU SRUBY:
Technologie
Výběr kulatiny
Konstr. detaily
Obsah dodávky
Doba výstavby
Izolace
Nátěry
Realizov. sruby
Projekty srubů
TECHNOLOGIE A VÝROBA SRUBŮ

Očištění kmenů

Pokácené stromy nejprve zbavíme kůry. Jednotlivé kmeny odkorňujeme ručně a tlakově nebo kartáčově očišťujeme od zbytku lýka. Tento způsob ručního odkornění nenarušuje povrchovou vrstvu dřeva, které má tímto delší životnost. Klády zbavené kůry preventivně ošetřujeme proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu chemickou impregnací.

Podélné drážky a rohové spoje

Srubové konstrukce včetně sedel nejprve obkreslíme pomocí srubařského kružítka s dostatečnou mírou diletace pro sedání a to přenesením tvaru spodní klády na vrchní. Poté kládu opracujeme za použití motorových pil, dlát a brusných kotoučů. Podélné drážky zabraňují penetraci vody, vzduchové infiltraci a vnikání hmyzu. Klády jsou provázány v rozích sedlovými spoji do tvaru tzv. V. Spoje jsou dokonale těsné, a proto je není potřeba dále těsnit tmelem. Podélné drážky jsou při montáži vyplněny stlačitelným izolačním materiálem.
Pokud vám úřad nepovolil postavit na Vašem pozemku srub z důvodu přesahů rohů, může být ideální volbou sloupová konstrukce.

Otvory pro okna a dveře

Pro sedání stěn je ukončení kulatiny mezi okny a dveřmi upraveno pro vložení kluzných per, do kterých jsou dále upevněny rámy oken a dveří. Sedání je proces, při kterém postupně dochází ke zmenšení výšky stěny a je zapříčiněno vysycháním kulatiny. Vysychání má za následek zmenšení průměru kulatiny. Další vliv na sedání má stlačení dřevních vláken v konstrukčních spojích v důsledku zatížení. K výšce oken a dveří připočítáváme dilatační nadmíru 6-10 % výšky stěny, která bude kompenzovat velikost sesychání a sedání horizontálně uložených klád ve srubové stěně.

Elektroinstalace

Při rozebírání vyrobených dílců srubových stěn připravujeme otvory pro vedení elektroinstalací napříč podélnými drážkami tak, že je následně vedení kompletně ukryto uvnitř srubových stěn. Vypínače a zásuvky zapouštíme do otvoru v kládě tak, aby krycí deska zásuvky lícovala s povrchem klády.

Transport na stavební pozemek a montáž

Po dokončení hrubé stavby je převzata investorem, klády metodicky očíslujeme a hrubá stavba je rozebrána na jednotlivé klády a převezena na stavební pozemek.Následně za pomocí autojeřábu provádíme samotnou montáž. Mezi kládami je po vyrobení mezera, která se vlivem sesychání a sedání stavby uzavírá. Po seschnutí jsou spoje těsné jak v podélných drážkách, tak v rohových spojích.

Práce se srubařským kružítkemVýroba motorovou pilouNakládka srubuTěsnost rohových spojů srubu

Kvalita výroby srubového domu

Veškeré dřevěné sruby vyráběné naší společností jsou vyráběny v souladu se Souborem doporučení pro výrobu řemeslných staveb (Log building standards) vydávaných mezinárodní asociací International Log Builders Association - ILBA a v souladu se všemi platnými národními technickými normami.

Vzhledem ke složitosti výroby a velkému podílu lidské práce probíhá výroba srubového domu v prostorách výrobny.

Výroba srubu ve výrobně


Nabízíme k rezervaci ještě 1 volné místo ve výrobní kapacitě pro letošní rok.
Vyhotovujeme studie a projekty na sruby, roubenky, sloupové konstrukce...
Práce pro výrobu srubů a roubenek hledáme tesaře a pomocníky...

Aktualitydalší aktuality | Emailzasílání aktualit

Kontakt: ROUBENKY A SRUBY WALTER s.r.o., tel.: 777 312 547, Email info@sruby-roubenky.cz