PROJEKTY
a další služby:

Projekt
Studie
Cenová nabídka
Poptávkový form.
Hypotéky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vyhotovujeme projektové dokumentace specializovaně na sruby a roubenky.

U projektů roubenek, poloroubenek a srubů je nutné počítat se sesycháním a sedáním stěn a musí zohledňovat veškerá specifika výstavby domů z masivu. Neznalost a nedodržení projekčních zásad konstrukcí z masivu se obvykle projeví buď vrácením projektu zkušenou specializovanou stavební firmou k opravě chyb a tedy zdržením a vyšší neplánovanou finanční náročností PD nebo v podobě nevratných škod na samotné stavbě. Pokud budete řešit PD s vlastním projektantem, je nezbytně nutné, aby měl s daným typem stavby dostatečné zkušenosti.

Výhodou zpracovávání projektové dokumentace s námi je znalost různých možností konstrukčních řešení vhodných pro roubené domy, poloroubené či srubové domy a optimalizace projektové dokumentace domu s ohledem na Vaše ekonomické možnosti.

Projektová dokumentace roubenka

U stavby roubenky, poloroubenky nebo kanadského srubu klademe důraz na SPRÁVNÉ PROJEKTOVÁNÍ DOMU.

Projektová dokumentace pro stavební povolení slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení, podle tzv. stavebního zákona. dokumentace se předkládá ke stavebnímu řízení.

Projektová dokumentace roubenka


Změna územního plánuZÁKLADNÍ INFORMACE K PROMYŠLENÍ A OVĚŘENÍ: 

 • pozemek či jeho část, na které plánujete stavět, musí být na zastavitelném území (řeší územní plán obce či změna územního plánu obce).

 • zjištění informací o architektonických omezeních ve Vaší oblasti zjistíte na stavebním úřadě (např. typ domu, počet podlaží, úhel střechy, orientace domů vzhledem k silnici, apod.) a omezení na Vašem pozemku (např. různá ochranná pásma: chráněná krajinná oblast, hřbitov, elektrické nebo plynové vedení, příjezdová cesta k sousedním pozemkům apod.), která lze zjistit na stavebním úřadě, v katastru nemovitostí (věcná břemena) nebo na odboru životního prostředí

 • Inzenyrske sitezjištění informací o zasíťování pozemku (přívod elektřiny, plynu, vody, kanalizace)

 • Vaše základní ekonomická představa o ceně domu

 • vzhled Vašeho vysněného domu ovlivňuje:
  • pro jaký účel bude stavba sloužit: (rodinný dům, chata pro rekreační účely, penzion, restaurace,…)
  • svažitost pozemku a jeho orientace vzhledem ke světovým stranám,
  • Vaše představy:
   • 3D vizualizace roubenkazaujaly Vás nějaké architektonické prvky, fotografie?
   • požadavky na počet podlaží, podsklepení, garáž,
   • chránění soukromí,
   • klasický vs. moderní styl,
   • půdorysný tvar,
   • velikost domu,
   • počet a požadavky na místnosti vycházející z Vašich zvyklostí i např. koníčků, atd.Axonometricke schemaOBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ROUBENKY, POLOROUBENKY ČI SRUBU:

 • A. Průvodní zpráva

 • B. Souhrnná technická zpráva

 • C. Situace stavby
 • D. Dokladová část

 • E. Zásady organizace výstavby

 • F. Dokumentace objektů
  • Technická zpráva
  • Výkres základů,
  • Veškeré půdorysy ,
  • PohledyŘez (y)
  • Pohledy
  • Výkres stropní konstrukce,
  • Výkres krovu,
  • Střecha
  • Schema rozvodů u dostupných sítí (vytápění, kanalizace, voda, elektroinstalace)
  • Požárně-bezpečnostní řešení.

 

 • Pokud nemáte a potřebujete, můžeme na přání zajistit:
  • Vyřízení stavebního povoleníradonový průzkum
  • průkaz energetické náročnosti
  • statika
  • vyřízení stavebního povolení

 

 

 

 


 

Projektová dokumentace - srub

MÁTE ZÁJEM O PROJEKT ROUBENKY, POLOROUBENKY ČI SRUBU? KONTAKTUJTE NÁS!

 • V průběhu osobní schůzky probereme možnosti, požadavky a potřeby Vaše a regulativy Vašeho pozemku.
 • Koncept projektu do fáze studie domu vypracujeme dle předaných informací.
 • Po odsouhlasení studie zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci ve sjednaném rozsahu.
 • Po odsouhlasení projektové dokumentace dojde ke kompletaci a předání.

 


ROUBENKY A SRUBY WALTER s.r.o.

tel.: 777 312 547, Email


Projektová dokumentace - poloroubenkaTeplo domovaTeplo domovaTeplo domova