PODMENU ROUBENKY:
Technologie
Roubenky z prismy
Obsah dodávky
Doba výstavby
Izolace
Nátěry
Realiz. roubenky
Projekty roubenek

HARMONOGRAM STAVBY ROUBENKY

Vlastní výroba v našich prostorách a montáž na Vašem pozemku závisí hlavně na velikosti a složitosti stavby. Montážní práce mohou být ovlivněny připraveností výstavby základové desky, přístupem na pozemek a manipulačním prostorem v okolí stavby.

  • příprava projektové dokumentace 1 - 2 měsíce (podle náročnosti projektu a rychlosti vzájemné komunikace)
  • výběr kulatiny a příprava 2 - 8 týdnů
  • výroba obvodových stěn a masivních příček 2 - 3 měsíce (je dáno velikostí domu)
  • výroba stropních konstrukcí 3 týdny
  • výroba krovu 1 - 2 týdny
  • montáž celé konstrukce domu na stavebním pozemku 3 - 5 týdnů (je ovlivněno počasím)

(harmonogram je počítán na půdorys cca 10 x 10 m)
Kontakt: ROUBENKY A SRUBY WALTER s.r.o., tel.: 777 312 547, Email info@sruby-roubenky.cz