PODMENU ROUBENKY:
Technologie
Roubenky z prismy
Obsah dodávky
Doba výstavby
Izolace
Nátěry
Realiz. roubenky
Projekty roubenek

TECHNOLOGIE A VÝROBA ROUBENEK

Rohové spoje

Rohy roubeného domu jsou vázány rybinovými zámky.

Opracování trámů

Trámy jsou z vnější i vnitřní strany ohoblovány a hrany seříznuty na vzhled podle Vašich požadavků.

Otvory pro okna a dveře

Ukončení trámů mezi okny a dveřmi je upraveno pro vložení kluzných per - trámků 8x8 cm, do kterých jsou dále přišroubovány rámy okna a dveří. Dlouhé trámy ukončené mezi okny a dveřmi jsou navíc mezi sebou připevněny dubovými kolíky, aby se maximálně zamezilo případnému kroucení trámů.

Výběr z technologie:

  • trámy montované s mezerou pro vkládání izolace po dokončení montáže. Podélná mezera, která slouží především k vymezení vodorovnosti a vložení izolace je utěsněna až po dokončení střechy a dostatečném odvětrání stěn. Mezery po konečném broušení vyplňujeme izolací a zaklopujeme z obou stran dřevěnými lištami. Výhodou je dokonale odvětraná stavba v průběhu montáže (díky dostatečně širokým spárám je docíleno proudění vzduchu a tím i rychlejší vysoušení konstrukce) a docílení maximální přesnosti rohových spojů při dostatečném zatížení rybin.

  • spára roubenky je tvořena stykem trámu s podélným zajištěním péro-drážka. Do trámu vyfrézujeme drážky pro vkládání dřevěných nosných per o velikosti 2,5 až 3 x 3 cm. Mezi tyto péra vkládáme izolaci už v průběhu montáže. Doporučujeme alespoň částečně vysušené dřevo a montáž při ideálně suchém počasí.

  • vycházíme z profilu dvoustranně opracovaných surových klád-prismy, v rozích spojených na rybinu a podélně na drážku, která zajišťuje přesné utěsněni spár. Tento systém výroby masivních dřevěných staveb spojuje poznatky několika generací tesařů s moderními technologiemi ve zpracování dřeva. Díky tomuto postupu výroby se podařilo odbourat technologickou přestávku, která je u klasických roubených staveb nutná k vydeformování dřeva při vylučování vázané vody obsažené ve dřevních buňkách. Každý kus prismy je originál i vzhledem!! Spoje a podélnou drážku docílíme obkreslováním spodní klády na vrchní srubařským kružítkem. Tento způsob zachovává vzhled starých dřevěnic jejichž opracování muže být na přání zákazníka-broušení, hoblování, osekání. Podélné spáry lze zachovat ve své přirozené barvě dřeva nebo je lze vytmelit pružným tmelem, který je určen pro tyto účely. Tato technologie výroby je časově i finančně více náročnější, zhruba o 25 %.

Vzhledem ke složitosti výroby a velkému podílu lidské práce probíhá výroba roubeného domu v našich prostorách. Po dokončení prací je celá stavba rozebrána a jednotlivé hranoly metodicky označeny. Po té je celá roubenka převezena na stavební pozemek. Tam je teprve provedena kompletace a montáž.

rohy roubeného domu jsou vázány rybinovými zámky

Výroba zdobených stropních trámů

roubenka - technologie trámů montovaných s mezerou, zaklopené lištami

roubenka - technologie péro-drážka

roubenka z prismy

Kontakt: ROUBENKY A SRUBY WALTER s.r.o., tel.: 777 312 547, Email info@sruby-roubenky.cz